Önce 600 TL harçlık sonra 6500 TL maaş! İşte, detaylar…

Harçlık olarak her ay 600 TL kazanmak ardından da 6500 TL maaş almak ister misiniz? İşte, detaylar…

Önce 600 TL harçlık sonra 6500 TL maaş! İşte, detaylar…

Aylık 600 TL harçlık ile iş eğitimi müjdesi çalışmayı düşünen kişilere verildi. 5 ay boyunca verilecek olan 600 TL sonunda gerçekleştirilecek sınavı geçen adaylar en az 6500 TL maaşlar iş sahibi olabilirsiniz. Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre CTE bünyesine 150 idare memuru alınacak. Sınavla yapılacak alımdan önce adaylara eğitim verilecek ve eğitim esnasında da harçlık verilecek.

14 Ekime kadar başvuru yapma imkanını sizlere sunan CTE bünyesine 150 idare memuru alımı yapılacaktır. Öncelikle başvurudan sonra sınava tabii tutulacak adaylara eğitim verilecek ve 5 ay sürecek eğitim esnasında her ay 600 TL harçlık verilecek. Eğitimini başarıyla geçen kişiler ise 6500 TL maaşla memur olma hakkına sahip olacak.

6500 TL maaş alma başvuru tarihi

Önce 600 TL harçlık sonra 6500 TL maaş! İşte, detaylar… - Resim : 1

Başvuru yapmayı düşünen adaylar tarafından başvuru tarihleri araştırılmaktadır. Başvurular 30 Eylül ile 14 Ekim arasında e-devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. E-devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitesi üzerinden başvurular yapılacaktır. Başvuru yapan kişiler sözlü sınav ve mülakata tabii tutulacaklar. Başvuru yapan kişiler arasında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere bakanlıkça belirlenen 750 kadar kişi aday olarak çağırılacaktır.

6500 TL maaş başvuru şartları

CTE tarafından alınacak 150 idare memuru için eğitimi geçen adaylar 6500 TL maaşla işe başlayabilecekler. İşte, başvuru şartları:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14.10.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
  • 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Detaylı bilgi için tıklayınız.