Naturelgaz halka arzında 75,3 kat talep geldi

Naturelgaz halka arzında yurt içi bireyselde 75,3 kat talep geldi, payların yüzde 8,3'ünü Norges Bank aldı.

25-26 Mart 2021 tarihlerinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Naturelgaz”) paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama”  yöntemiyle gerçekleştirildi.

Halka arz sonuçları ile ilgili yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 8,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 31.363.637,00 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan
3.136.363,00 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 34.500.000,00 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.

Ek satışa sunulan paylar için tahsisat oranları halka arz edilen payların tahsisat oranları ile uyumlu olarak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için yüzde 60, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 30 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 10 olarak belirlendi.

Ek satışa sunulan paylar dahil Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 75,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,8 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,5 katı talep geldi.

Naturelgaz paylarının 2,85 milyon TL tutarında yüzde 8,3 payını Norges Bank Investment Management aldı.

 

Etiketler