MKK iki yeni endeks açtı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Veri Analiz Platformu’nda (VAP) iki  yeni endeks yayınlanmaya başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileriyle hazırlanan KAP Kâr Endeksi ve KAP Ciro Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında  işlem gören şirketlerin kâr ve cirolarındaki değişimleri toplu olarak  ve sektörel bazda hazırlanmış endekslerle takip etme imkanı sağlıyor.

Böylece tek grafikle toplam kâr ve ciro analizleri yapılabilecek,  sektörel trendler kolayca takip edilebilecek.

KAP Kâr ve KAP Ciro Endeksi yılda 4 defa güncellenecek

VAP’ın Endeksler sayfasından erişilebilen KAP Kâr Endeksi ve KAP Ciro Endeksi, KAP 4.0’a geçiş yapılan 2016 yılının sonundan 2020 3. Çeyrek finansal raporlarına kadar olan dönemi kapsıyor. 4. çeyrek  finansal raporlama dönemi sonrası 2020 yılı veri setinin  tamamlanmasıyla birlikte ilk güncelleme 25 Mart 2021 tarihinde  gerçekleşecek. Güncellemeler 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere ilişkin  finansal raporların KAP’a son gönderim tarihini takip eden 10. işgünü  yayınlanacak.

KAP Kâr Endeksi

Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören tüm şirketler pazar  ayırımı yapılmaksızın KAP Kâr Endeksi kapsamında yer alıyor. Ana  endeksin yanı sıra Sınai, Mali, Hizmetler ve Teknoloji sektörünü  kapsayan dört ayrı KAP Kâr Endeksi ile sektörel kâr trend analizleri  yapılabiliyor.

KAP Ciro Endeksi

KAP Ciro Endeksi’nde ise Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem  gören şirketlerden “Mali Kuruluşlar” sektöründe yer alan,  “Holdingler  ve Yatırım Şirketleri” dışındaki şirketler (Bankalar, sigorta  şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, aracı kurumlar,  yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim  sermayesi yatırım ortaklıkları) kapsam dışında bulunuyor. Sınai, Hizmetler ve Teknoloji sektörüne özel KAP Ciro Endeksleri de ana  endekse ilave olarak hesaplanıyor.

KAP Endeksleri Hesaplama Yöntemi

KAP Endeksleri nominal endeksler olup, her çeyrek dönem için,  ilgili çeyrek dönemden geriye doğru son bir yıllık  kârların/hasılatların toplamı, baz dönem düzeltilmiş kârlar/hasılatlar  toplamına bölünüp 100 ile çarpılarak hesaplanıyor. Baz dönem 2016 yıl  sonu, endeks başlangıç değeri ise 100 olarak belirlendi.

Endeks hesaplamalarında sadece, Sermaye Piyasası Kurulu finansal  raporlama tebliği kapsamında düzenlenerek KAP’ta açıklanan finansal  tablolardaki kâr/hasılat rakamları kullanılıyor.

Hesaplama yapılan dönem ile karşılaştırma yapılan dönem arasında,  kapsamda yer alan şirketler açısından fark olduğunda, söz konusu  şirketlerin kârlarının/hasılatlarının toplam dönem kârına/hasılatına  pozitif/negatif etkisi baz değerin düzeltilmesi yoluyla giderilerek  endekslerin sürekliliği sağlanıyor.

Etiketler