Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Memur ve emekliler ile ilgili düzenlemelere dair son dakika gelişmesi yaşandı. Memur ve emekli ek zam konusu gündemden düşmüyor. Memur ve emekliye ek zam,, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışmalara başlanıldı. İşte detaylar...

Memur ve emekliler ile ilgili düzenlemelere dair son dakika gelişmesi yaşandı. Memur ve emekli ek zam konusu gündemden düşmüyor. Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışmalara başlanıldı. İşte detaylar…

Son dakika olarak paylaşılan haberde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanıldığı belirtildi.

Memur ve emekliye ek zam gelecek mi?

Milyonlarca memur ve emekli tarafından sorulan ek zam sorularının son dönemlerde oldukça artış göstermeye başladığını görmekteyiz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin ilk imza sahibi olarak sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumda, Türkiye Ekonomi Modeli"nin temelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına dayandığını belirtti.  anımsattı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk yaptığı sunumda; “5,8 milyon kamu görevlisinin tamamı ile memur emeklilerine yapılacak ek zam tutarı ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığına belirtti. Öztürk, “merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen, diğer merkez bankalarının banka nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi yönünde düzenlemelerin de önerildiğini” açıkladı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk sunum yaptı 

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makro ekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretimin, ihracatın ve istihdamın arttırılması gerekiyor. Bu suretle cari açık sorununun kalıcı olarak çözülmesi, orta gelir tuzağından uzaklaşılması, küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkılması hedefleniyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'li Öztürk, açıklamalarının devamında "Bu kapsamda hazırladığımız teklifle, ekonomi modeliyle amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için gerekli yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Öztürk açıklamalarının devamında; “yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını” açıkladı.

Ayrıca "Türk lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin arttırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amacıyla gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek üzere yasal düzenleme yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün sunumunun ardından, teklifin görüşmelerine geçildi.