Manas Enerji'nin halka arzı tamamlandı

13 ve 14 Temmuz tarihlerinde halka açılan Manas Enerji Yönetimi'nin halka arz sonuçları açıklandı.

Manas Enerji Yönetimi A.Ş. Paylarının halka arzı 13 - 14 Temmuz 2021 “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Pay Piyasası'nda  gerçekleşti.

Halka Arz Büyüklüğü 77,2 Milyon Lira!

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12 000 000 TL’den 19 800 000 TL’ye artırılması sebebiyle satışa konu olan 7 800 000 TL nominal kıymetli paylar yatırımcılara arz edildi. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerindeki payların halka arz fiyatı 9.90 TL olarak belirlenirken, açıklanan halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 77 220 000 TL olarak tamamlandı.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtildi.

Arza Katılmak İsteyen Yatırımcı Sayısı 20 Bine Yaklaştı

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep neticesinde halka arz büyüklüğünün toplamda 2,58 katına denk gelen 199.367.051 TL karşılığı filtre edilmemiş 20.138.086 TL nominal kıymetli talep geldi. Verilere göre halka arza toplamda 19.450 olarak yatırımcı katıldı.

 

 

 

Etiketler