Manas Enerji halka arz ediliyor!

Manas Enerji halka arz ediliyor. Manas Enerji tarafından açıklanan izahname yayınlandı.

Manas Enerji hakkında;


Enerji ve su kaynakları yönetimi konusunda ürün, hizmet ve yazılım çözümleri sunan teknoloji şirketidir. Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, bu konularda teknolojik hizmetletlerin yanı sıra, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanda tasarım, ar-ge, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Halka arz yöntemi ise borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış olacak, eşit dağıtımla yatırımcıya verilecek.

Arz sonrası açıklık oranı yüzde 33,33 olarak belirlenirken, çıkarılmış sermaye 12 milyon TL, halka arz edilecek pay adedi 6 milyon TL olarak, halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 18 milyon TL olarak belirlenen Manas Enerji'nin şirket’in mevcut sermayesi 12.000.000 TL nominal paya bölünmüştür. yüzde 75’ine denk gelen 9.000.000 TL nominal pay Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Reşat Görür’e ve yüzde 25’ine denk gelen 3.000.000 TL nominal pay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik’e aittir.

Halka arz  geliri nerede ve nasıl kullanılacak?


Halka arza konu payların satışından sağlanacak fonun, aşağıda belirtilen hususlarda kullanılması planlanmaktadır.

yüzde 30’u ile finansman yüklü fazla olan kısa vadeli borçların kapatılması.
yüzde 15’in Ar-Ge ve yeni yatırımlar için kullanılması.
yüzde 55’i ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması,bu kapsamda stok, sözleşmesi imzalanmış projelerin finansmanı özkaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.

Tera Yatırım aracılık edecek,
•6.000.000 lot olacak,
•EŞİT DAĞITIM
•2021 ilk yarısında halka arz edilmesi bekleniyor.
•İşlem kodu: MANAS

Etiketler