Konsolidasyon nedir?

İş ve finans dünyalarında sıkça duymakta olduğumuz konsolidasyon kavramına gelin hep birlikte göz atalım.

Kısa vadeli borçlarda, uzun süreli ödeme planı çevirme süreçlerine konsolidasyon adı verilmektedir. Bu terim, borçlu banka veya borçlu devletin alacaklı kurum veya devlet ile anlaşma yapmasının ardından, borcun bilinen vadesi yerine ileri tarih boyunca bir vade ile işlenmesi durumuna verilen isim olarak öne çıkmaktadır. Uzun vade veya daha uzun faiz götürüsü anlamı taşımakta olan bu kavramın pek çok farklı sektörlere göre anlamları da bilinmektedir. Bir diğer açıdan bakıldığında da şirket ve iş yerleri tarafından fazlaca bilinen şirket konsolidasyonu terimi, İngilizce consolidation kelimesinden türetilerek dilimize adım atmış olup, çağımızda konsolidasyon olarak kullanımı devam etmektedir. Birleştirme, bütünleştirmek manasına gelen bu terim, ticaret ve iş alanı dışında tıp alanlarında da kullanımı sıkça görülen bir kavram olarak öne çıkmaktadır.

İş dünyasında ''konsolidasyon'':

İş alanlarında da finansal konsolidasyon işlemi, direk olarak muhasebe ve raporlama ile ilişkilidir. Muhasebe departmanınca sürdürülmekte olan bu süreç içerisinde finansal konsolidasyon, defter sistemi, e-tablolar ya da amaca dayalı finansal uygulamalar olmak üzere 3 başlık altında toplanmıştır.

Bir kurum, tek bir sisteme sahip olduğu zaman daha etkin performans gösterir. Farklı konum veya yan kuruluşa sahip olması halinde finansal sonuçlarda çıkacak dengesizlik veya toparlama süreci, defter sisteminin hatasız bir şekilde işlemesini engelleyeceği gibi aksaklıkları da beraberinde getirecektir.

Finans dünyasında konsolidasyon nedir?

Muhasebe alanının içerisinde finansal konsolidasyon olarak bilinen konsolidasyon kavramı, karmaşık olan pek çok detayın tanımı olarak betimlenebilir. Varlıklar, Yükümlülükler, Öz kaynak, Gelir, Gider tabloları gibi pek çok genel defter sisteminde bulunmakta olan deneme bakiyesi toplanması ile birlikte merkezi bir yerde eşitleme yapılarak plana dahil edilmesinin karşılığı olarak açıklanabilmektedir

Muhasebe alanında yeterli kurallar ile beraber yönergelere uygun biçimde verilerin birleştirilmesi noktasında da iyi sonuçlar doğuracaktır. Aynı zamanda iç ve dış paydaşlarla ilgili rapor paylaşımında da yine muhasebe dünyasında da önemli olan terim, direk olarak finansal konsolidasyon olacaktır.

Konsolide, direk olarak finansal alanla alakalı olarak önemli finans raporlarının oluşturulmasında, gelir tablolarında veya bilanço, nakit akışı tablosu oluşturmada kullanılmakta olan bir hayli faydalı sayılabilecek bir uygulamadır. Şirketlerin birleşik şekilde karmaşık hesaplardan arındırılması için muhasebe dünyasında bir hayli verimli bir süreç işletmektedir.

 

Etiketler