Kentsel dönüşümde faiz destekleri düzenlendi

Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. Karar ile hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 bin TL'den 80 bin TL'ye, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı ise 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Etiketler