Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri

Kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleri, kripto borsalarında kara para aklamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Kara para aklamayla mücadele düzenlemesi, suçluların yasa dışı olarak para kazanmasını veya yasa dışı fonları hareket ettirmesini önlemek için tasarlanmış bir terimdir.

 Birçok yasa dışı faaliyet yürürlükteki yasalar kapsamında olsa da en önemlilerinden bazıları vergi kaçırma, kamu yolsuzluğu ve yıkama ticareti gibi yöntemlerle piyasa manipülasyonudur.

Şirketler kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini nasıl uygular?

İlgili yasaların karmaşıklığı nedeniyle, birçok finans kurumu şüpheli faaliyetleri belirlemek için uygun yazılımları kullanır. Bu yazılım çözümleri, müşteri adlarını yasaklı kullanıcıların resmi listelerine göre kontrol etmekten, uyumluluğu sürdürmek için gerekli olan kayıtları oluşturmaya kadar çeşitli işlevleri yerine getirir.

Düzenlemeler, esas olarak müşterilerin kimliğini ve gelir kaynaklarını doğrulamayı içeren Müşterini Tanı (KYC) gereksinimleriyle yakından bağlantılıdır. KYC ayrıca finansal kurumların kullanıcılarının faaliyetlerini sürekli olarak izlemesini gerektirir.Kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri gibi, modern KYC prosedürleri de yüksek düzeyde otomatiktir ve birçok kurum, yeni müşterilerle kendilerini doğru bir şekilde tanımlamanın bir yolu olarak müşteri işe alım sürecini kullanır.

Karşılık gelen programlar, kripto para birimi alanı için de geçerlidir. Düzenleyiciler kripto para piyasasına daha fazla odaklanmaya başladığından, birçok kripto borsası kara para aklama yasalarına uyumu sağlamak için birlikte çalıştı. Yine de kripto alanındaki gereksinimlere yönelik bazı eleştiriler var. Eleştirmenler, uyumluluğun gizliliklerini azalttığını ve hassas kişisel bilgileri merkezi veritabanlarında tutarak ademi merkeziyetçiliğin faydalarını baltaladığını savunuyor. Ancak, savunucular, kullanıcı gizliliğini sağlarken yasal gereklilikleri karşılayan çözümlerin geliştirilebileceğini savunuyorlar.

Kripto para ekosistemindeki uyumluluk açısından ilginç bir eğilim, mevcut düzenleyici yönergelerin kapsamına girmeseler bile birçok borsanın kendi kendini düzenlemeye istekli olmasıdır.

Bazı durumlarda şirketler, kendi kendini düzenleme için bir çerçeve oluşturmak için endüstri kuruluşları bile oluşturmuşlardır. Bu tür gönüllü uyum, bir yandan kripto ile ilgili işletmeler için gelecekteki yasal riskleri en aza indirirken, diğer yandan daha geniş bir kripto para birimi girişi olasılığını artırır.

 

 

 

 

Etiketler