Kamu borçluluğu ikinci çeyrekte GSYH'nin yüzde 41,6'sına yükseldi

IIF verilerine göre, Türkiye'de kamu borçluluğu ikinci çeyrekte GSYH'nin yüzde 41,6'sına çıktı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF) verilerine göre küresel ülke borçlulukları 2021 yılının ikinci çeyrekte rekor düzeylere yükseldi.

Kuruluşun Borç İzleme raporuna göre küresel ülke borçları ikinci çeyrekte 4,8 trilyon dolar artışla 296 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Global ülkelerin borçlarının artmasında en büyük artış, gelişen ülkelerde yaşandı. İkinci çeyrekte gelişen ülkelerde borçlar 3,5 trilyon dolar artışla 92 trilyon dolara yaklaştı.

Verilere göre bununla beraber borcun GSYH'ye oranı ise aynı dönemde salgının başından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Dönem içinde küresel borç/GSYH oranı yüzde 353'e geriledi. Birinci çeyrekte oran yüzde 362 düzeyindeydi.

IFF raporunda Türkiye'nin borçluluk verilerine yönelik de ayrıntılar yer aldı. Buna göre, Türkiye'de kamunun borçluluğu ikinci çeyreklik dönemde yüzde 41,6'ya yükseldi. Oran ilk çeyrekte yüzde 39,8 seviyesindeydi.

Verilere göre dönem için de finans sektörünün borçluluğu GSYH'nin yüzde 27,8'i düzeyinden değişim göstermedi. Finans dışı sektörde de oran yüzde 68,7'den yüzde 74,9'a geldi. Hane halkı borçluluğu da yüzde 16,6'dan yüzde 17,3'e çıktı.

Etiketler