Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların 30 Nisan'a kadar yapılan ödemelerde faiz ve cezalar siliniyor

2012 yılında başlayan kanunla tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştı. Ancak bir kısım primlerini ödeyemedi ve borca bir de faiz yükü eklendi. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara hükümet bir şans daha verdi. 30 Nisan'a kadar borcunu ödeyenin faiz ve gecikme cezası silinecek

2012 yılında başlayan kanunla tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştı. Ancak bir kısım primlerini ödeyemedi ve borca bir de faiz yükü eklendi. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara hükümet bir şans daha verdi. 30 Nisan'a kadar borcunu ödeyenin faiz ve gecikme cezası silinecek.


Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar için son 10 gün. 30 Nisan'a kadar borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. 2012 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası bünyesi altına alındı. Böylece çalışanlar, emekliler ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler otomatik olarak sisteme dahil edildi ve sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlandı. Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.
Bu noktada prim ödemelerini yapmayanların borçları da oluştu. Bu borçlarla ilgili süreç içinde af ve yapılandırma imkanları da çıkartıldı. Son olarak çıkartılan yapılandırma yasası ile 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptıranların aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silindi.Genel Sağlık Sigortası prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini açıklandı.


Peki ne yapmak gerekiyor?


Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için öncelikle e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer 30 Ağustos 2020 öncesine ait prim borcunuz varsa bu borçlar yapılandırma yasası çerçevesinde otomatik olarak yapılandırma yapıldı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine girilerek ödeme günleri takip edilebilecek. Tekrar borçlu duruma düşülmemesi için Eylül ayından sonraki primlerin düzenli yatırılması gerekiyor. 30 Nisan tarihine kadar anapara borcun tamamının yatırılması durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı ise silinecek. Bu yüzden kalan 10 gün içinde borcun ödenmesi gerekiyor.

Etiketler