Gayrisafi Milli Hasıla 2020’de 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu

TÜİK tarafından 2020 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bülteni yayımlanırken, GSMH yıllık yüzde 17,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kurumsal Sektör Hesapları bülteni yayınlandı. Buna göre; mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı yüzde 57,9 olarak gerçekleşti.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 oranında artışla 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin seviyesine çıktı.

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en çok katkıyı sağlayan sektör oldu. Sektörü sırayla hane halkı ve genel devlet izledi.

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı 2020'de toplam ekonomi için yüzde 26,8 oldu.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16,7 olurken, hane halkı için yüzde 7 oldu. Mali şirketler için yüzde 4,1 olarak gerçekleşen oran, genel devlet için yüzde -0,9 olarak gerçekleşti. Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olan tanımlanan tasarruf oranı 2019 yılında yüzde 12,8'ken 2020 yılında yüzde 10,9 oldu.

Net borç verme/net borç alma işlemlerinin GSYİH'e oranı toplam ekonomi için 2020 yılında yüzde -5,1 oldu. Toplam ekonomi 2019 yılında GSYİH'nin yüzde 1'iyle net borç veren konumdayken, 2020 yılında yüzde 5,1 ile net borç alan pozisyonunda oldu.

Gayrisafi harcanabilir gelir 2020 yılında 3 trilyon 171 milyar 671 milyon 954 bin TL olarak gerçekleşti. Hane halkı nihai tüketim harcaması ise 2 trilyon 863 milyar 969 milyon 102 bin TL oldu. Gayrisafi tasarruf 352 milyar 156 milyon 104 bin düzeyine düşerken, gayrisafi yatırım oranı yüzde 10,3 seviyesine geriledi.

Etiketler