Gayrimenkul yatırımı mantıklı mı?

Son dönemlerde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri haline gelen gayrimenkul piyasasına genel bir bakış.

Gayrimenkul ülkemizde en sık kullanılan yatırım araçlarından biridir. 

Gayrimenkul nedir?

Gayrimenkul en yalın anlamda, fiziksel olarak arazi ve bu arazi üzerine inşa edilmiş yapılar olarak tanımlanabilir. Bu tanım içerisinde gayrimenkulleri oturmaya elverişli olan konut tipindeki yapılar ve oturmaya elverişli olmayan yapılar (ofis, AVM’ler gibi ticari yapılar, fabrika, imalathane gibi sınai yapılar, kreş gibi sıhhi ve sosyal yapılar, dini yapılar, idari yapılar ve arazi, tarla gibi yerleşime imkan vermeyen yapılar) şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Konut olarak kullanılan yapılar ise belirtilen bu türler içerisinden en fazla önem verilmesi gereken gayrimenkul türüdür. Arsa piyasası, yapı malzemesi, araç gereç, dayanıklı tüketim ve iş gücü piyasalarıyla olan bağlantıları nedeniyle geniş anlamda gayrimenkul, dar anlamda da konut, ülke ekonomilerinin lokomotif sektörlerinden biri olma özelliğine sahiptir.

Gayrimenkul yatırımı nedir; 

Ülkemizde yatırım denilince akla ilk gelen yatırımlardan biri olan gayrimenkul yatırımıdır. Diğer yatırımların tam tersine gayrimenkul yatırımı, konumuna ve özelliğine bağlı olarak uzun vadede fazlaca kazanç sağlar. Gayrimenkul yatırımının değişmeyecek önceliği elbette yatırım yapılacak yeri doğru seçmektir. Yollar, konutların çoğaldığı yerler, okul, hastane, park gibi yerlerin olduğu ya da yapılacağı yerleri tercih etmek sizin için daha olumlu olacaktır.

Gayrimenkul yatırımı mantıklı mı:

Gayrimenkul yatırımları eğer kelepir fiyata bir ürün almak gibi düşünülürse mantıklı olacaktır. Ayrıca önceden haber aldığınız önemli bir proje fikrinde geçen arsalar ve tarlaların parsel bilgilerini bularak iyi bir araştırma neticesinde sahiplerinden alırsanız ve proje gerçekleştiği zaman getirisi büyük olacaktır.

Ayrıca konut sektörü son zamanlardaki rakamlara göre enflasyondan çok getiri sağlamasıyla göze çarpıyor. Konut sektöründe fiyatlar 29 aylık bir aradan sonra 2020’nin ilk ayıyla birlikte yeniden enflasyonun üzerinde gerçek getiri sağlamaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre bu oran son olarak Mayıs ayında yüzde 10.6 ‘ya kadar ulaştı.

Bütün bu avantajlarının yanı sıra;

Konut niteliğimdeki gayrimenkuller gelecek dönemler için bir güvence, bir yatırım aracı ya da gerektiğinde teminat olarak gösterilebilen bir mal özelliğine de sahiptirler. Ancak, gayrimenkul fiyatlarının hanehalkı gelirleriyle karşılaştırıldıklarında çok yüksek olmaları ve yaşanılan ülkenin genel ekonomik şartlarından kaynaklanan problemler nedeniyle, gayrimenkul edinmek isteyen birçok yatırımcı bunlarım bedelini peşin ödeyebilecek kaynağa sahip değildir. Bu durumda gayrimenkuller  borçlanma yoluyla sağlanan fonlarla alınmaktadır. Borçlanma doğrudan ya da finans sektörünün gelişme düzeyine bağlı olarak, finansal aracılar yoluyla yapılabilmektedir. Gayrimenkul edinmeye yönelik yaşanan sorunlar ve bunlara karşı geliştirilen çözümler, hane halklarının ve ülkelerin içinde bulundukları genel ekonomik  şartlarla ilişkili olmakla birlikte, gayrimenkullerin finansmanına ilişkin kaynak problemi, asıl sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

 

Etiketler