Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif kabul edildi

Enerji satışında, TRT payının kaldırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Enerji satışında, TRT payının kaldırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, elektrik faturalarında düzenleme yapılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini müzakere etti. Oylanarak kabul edilen teklifle; enerji satışında TRT payı kaldırılıyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması hedefleniyor.

Bölgesel kalkınmanın dinamiklerinden biri olan ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalmasına ve yine yerel kalkınmanın ögelerinden belediyelerin kalkınma ajansları desteklerinden yararlanamamasına neden olan problemlerin giderilmesi isteniyor.

Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle; kalkalık yeterliliklerine sahip öğrencilere ücret iyileştirmesi, ustalık yeterliliğini kazananların usta öğretici belgesine erişim imkânlarının artırılması, Mesleki Eğitim Kanununa göre bu kapsamdaki öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi ile ilgili süre uzatımı ve kalfaların ücretlerinin artırılması hedefleniyor. 

Etiketler