Elektrik faturalarına yansıtılan TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan elektrik faturalarına yansıtılan TRT payının kaldırılmasını müjdeleyen açıklamaların ardından kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'na gelerek kabul edildi.

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına dair düzenlemeyi de barındıran Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda bu gece kabul edildi

Teklif uyarınca, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülmekte olan düzenleme ile, sadece bilgisayar programlarına ilişkin sağlanan ve ayrıca koruyucu programları etkisiz hale getirmeye yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları içerecek bir biçimde genişletilecek.

Bu düzenleme sayesinde telif hakkına sahip olan bireyler tarafından izinsiz kullanımları engellemek amacı ile öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini ya da lansmanını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin önerge de kabul edilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararının da gerekçe olarak göz önünde bulundurularak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statülerinin oluşturulması da yine kanun teklifinin içerisinde bulunan düzenlemeler arasında yerini adlı

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmamaları durumunda "kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı" düzenlemesinin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

İlgili yaslarda yapılacak olan değişikliklerle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde belirttiği üzere kaldırılıyor.

Yeni kanun tasarısıyla birlikte İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilmekte olan yükümlülükleri karşılamak için getirilmiş olan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Etiketler