Ekonomiyle ilgili torba tasarının ilk 6 maddesi kabul edildi

Kabul edilen maddelerin içinde korucuların maaşlarıyla ilgili düzenleme, diş protez laboratuvarlarında yardımcı eleman çalıştırılması, dış ticarette faaliyet gösterecek şirketlerin izin ve yetki verilmesinin ücretlendirilmesi yer alırken kabul edilmesi ertelenen önergeler de bulunuyor.

TBMM Genel Kurulunda, ülke ekonomisine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul gören maddelerine göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, minimum ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı dahil olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan sözleşme kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalıştırılabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek şirketlere, faaliyet izni ya da yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılacak olan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak.

2020 senesinde meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören yurttaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile alakalı yapılacak iş ve işlemlerde muhtemel mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacı ile düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Teklifin 6. Maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

 

 

Etiketler