Deflasyon nedir?

Ekonomik durgunluğun getirilerinden birisi olan deflasyon kavramına gelin hep birlikte göz atalım.

Deflasyon, mal ve hizmetlerin devamlı ucuzlaması durumu ekonomide gözlenirken aynı zamanda da bu mal ve hizmetlerin alım taleplerinin de aynı şekilde düşmesi durumuna verilmekte olan isim olarak göze çarpmaktadır. Yani deflasyon ürün fiyatlarının düşmesine rağmen kendine alıcı bulamaması biçiminde de tanımlanabilmektedir. Aslında deflasyon enflasyonun tam tersidir diyebiliriz. İlk bakışta pozitif bir durum gibi gözükse de ekonomik açıdan ilgili pazarın bütünüyle durması deflasyon sıkıntısı yaşamakta olan ülkeler açısından oldukça sıkıntılı bir iktisadi ortam yaratmaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşan piyasaların ekonomisi durma noktasına gelmektedir. Ürün fiyatlarının düşmesine rağmen kendisine alıcı bulamaması sebebiyle firmalar batabilmekte veya küçülmeye gidebilmektedir. Firmaların batması veya küçülmeye gitmesi ile işten çıkarmalarda artmakta ve ilgili piyasada işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Yani çalışan kimselerin deflasyon döneminde alım gücü artsa da para kazanabilecek iş bulmalarında sorun ortaya çıkmaktadır. Deflasyonun 3 ana türü mevcuttur:

- Para Deflasyonu

- Mali Deflasyon

- Kredi Deflasyonu

Deflasyonun nedenleri nelerdir?

''Deflasyonun sebepleri nelerdir?'' sorusunun sabit tek bir cevabı bulunmamasından dolayı listeleme biçiminde açıklanabilmektedir. İlk bakışta iyi bir şey gibi gözüken deflasyonun sebepleri ise aşağıda sizler için sıraladığımız şekildedir.

Toplumdaki kimselerin tasarruf yönünü artırma taleplerinin olağandışı çoğalması durumunda, Tüketicilerin piyasaya itibar etmemesi ve kendi alım güçlerini yatırma taleplerinin olması durumunda ortaya çıkmaktadır. İhtiyaç duyulandan daha fazla ürün üretilmesi: Üreticilerin üretimi artırması ile stokların artış göstermesi halinde ortaya çıkmaktadır.

Deflasyon ortaya çıkması halinde büyük firmalar ekonomik kapsamda ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Deflasyon durumunun sonuçları nelerdir?

"Deflasyon neye sebebiyet verir?" sorusuna ekonomik döngü olarak cevap verilebilmektedir çünkü deflasyonun ortaya çıkması ile beraber firmalar küçük karlarla ürün satmaya başlamakta hatta düşük fiyatlarla bile ürün satamamaktadır. Bu durumla karşılaşan firmalar küçülmeye gitmekte veya iflas bayrağını çekmektedir. Firmaların iflas etmesi ile artan işsizlikten korkan tüketici tasarrufa daha da önem vermeye başlamaktadır. Ürün satamayan diğer firmalar da bu durumdan etkilenmektedir. Böylelikle birbirini tetikleyen bir döngü ortaya çıkmaktadır.

 

Etiketler