Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB Para Politika Kurulu, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faizi 100 baz puan indirdi.

Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB eylül ayına ilişkin para politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesinden yüzde 12 seviyesine indirdi. 

TCMB tekrar faiz indirimine gitti

Geçen ay yapılan toplantı sonucunda beklenmedik faiz indirimi gerçekleştirilirken, bu yıl ikinci faiz indirim kararı alındı. Beklentiler ise faiz oranını aynı seviyede tutulacağı yönündeydi. Ardından Para Politika Kurulu küresel enflasyona dair açıklamalarda bulunurken yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi.

Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Resim : 1

Para Politika Kurulu açıkladı

Türkiye'nin aldığı önlemlerle beraber gıda başta olmak üzere arz sıkıntılarının önüne geçildiği vurgulanan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.'

Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Resim : 2

İstihdamda olumlu yükseliş

Para Politika Kurulu, Türkiye'nin büyümesine yönelik yaptığı açıklamada birçok ülkelere kıyasla istihdamda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. PPK'nın yaptığı açıklamada turizmin cari dengeye dikkat çekilirken şu sözlere yer verildi:

'2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlenmiştir. Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.'

Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Resim : 3

'Sanayi üretimi ve istihdamda finansal koşulların destekleyici olması önemli'

 Yapılan açıklamanın devamında enflasyonun yükselmesinde enerji maliyetlerinin katkısının büyük olduğuna değinilirken, emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz arz etkileri yarattığı vurgulandı. Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

'Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.'

Bu yıl ikinci kez oldu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Resim : 4

Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi

TCMB, orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesine gelene kadar elindeki tüm imkanları kullanacağını belirtti ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 80,21 seviyesinde güncelledi.