Biden'ın başkanlığı, Avrupalıların ABD'ye yönelik bakışını değiştirmedi

Bir anket sonucuna göre, Biden'in başkanlığı Alman ve Fransızların ABD'ye yönelik bakış açılarını değiştirmedi.

Marshall Fonu ve Bertelsmann Vakfının, 29 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ankete göre, Biden'in başkanlığı Alman ve Fransızların ABD'ye yönelik bakış açılarını değiştirmedi.

11 Avrupa ülkesini içeren (Kanada, Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Polonya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Türkiye) araştırmadan alınan bu sonuçta, Washington'un Kovid-19 pandemi sürecini yönetmekte başarısız olduğuna yönelik inanışlar da etkili oldu.

Ankete göre, ABD'yi güvenilir bir ortak olarak gören Almanların oranı yüzde 51 iken, Fransa'da bu oran yüzde 60, Britanya'da yüzde 67 ve Polonya'da yüzde 76 olarak kaydedildi. Türkiye'de ise vatandaşların dörtte birinden daha az bir kısmı ABD'ye güveniyor.

Ankete katılan Türklerin en güvenilir ortak olarak gördükleri ülke yüzde 54 ile Almanya oldu. Almanya’yı İsveç ve Kanada takip etti. Türkler açısından en güvenilmeyen ülke ise yalnızca yüzde 23 destek alan ABD oldu.

''ABD, Avrupa'nın savunmasında ve güvenliğinde yer almayı sürdürmeli mi?'' sorusu sorulduğundan İsveçliler ve Türkler dışındaki Avrupalı vatandaşlar, ABD'nin bu rolünün devam etmesi gerektiğini savundular.

Etiketler