Bank of America'nın 2030 yılı hedefinde önemli artış...

BoFA, çevresel girişimcilik hedefini 2030 yılı itibarıyla 1 trilyon dolara yükseltiyor.

Şirket ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı sürdürülebilir finansman hedefini genişleterek 2030 yılı itibariyle 1,5 trilyon dolara çıkardı.

Bank of America, bugün yaptığı açıklamada düşük karbonlu sürdürülebilir ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere çevresel iş girişimleri için 2030 yılına kadar 1 trilyon doları hedeflediklerini duyurdu. Bu hedef, dünya genelindeki ticari faaliyetleri kapsayan çevresel dönüşüm ve sosyal kapsayıcılıkta kalkınma amaçlarıyla, 1,5  trilyon dolarlık daha geniş kapsamlı bir sürdürülebilir finansman hedefine dayanak olacak.

Özel sektörün ihtiyaç duyulan ölçekteki sermayeyi sağlama konusunda doğru konumda olduğunu ve düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin sağlanabileceğini ifade eden Bank of America Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve şirketin çevre, toplum ve yönetişimsel (ESG), sürdürülebilir finansman ve kamu politikası çalışmalarından sorumlu yöneticisi Anne Finucane, "Sürdürülebilir ekonomiye geçiş için belirlenen hedefleri müşterilerimizle kredi, sermaye artışı, danışmanlık ve yatırım hizmetleri ile finansal çözümler geliştirme ve inovasyonları destekleme konusunda iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz." dedi.

Bank of America'nın daha geniş kapsamlı 1,5 trilyon dolarlık sürdürülebilir finansman hedefi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) ile uyumlu olup, yurt içinde ve yurt dışında dönüştürücü bir değişimi teşvik edecek. İklime ilişkin 1 trilyon dolarlık finansmanın haricinde, sürdürülebilir finansman hedefi dengesinin sosyal kapsayıcılıkta kalkınma, sermayenin yerel kalkınmayı ilerletecek biçimde ölçeklendirilmesi, uygun maliyetli konut, sağlık, eğitim olanakları ile ırk ve cinsiyet eşitliği üzerinde odaklanmaktadır.

Bank of America Sürdürülebilir Piyasalar Komitesi Eş Başkanlığını Finucane ile birlikte yürüten Tom Montag, konu hakkında şunları söyledi: "Sürdürülebilir finansman, yatırım ve piyasa faaliyetlerine geçişi desteklemek için müşterilerimizin yanındayız. Bank of America, sermaye akışını artırmak için finansal sistemdeki aktörleri harekete geçirmeye devam edecek."

Çevresel Girişim

Bank of America’nın bugün yaptığı açıklama ile, 2019 yılında belirlediği 300 milyar dolar düşük karbonlu sürdürülebilir girişimcilik hedeflerini Çevresel Girişimcilik kapsamında 2030 yılı itibariyle 1 trilyon dolara yükseltti. Bu hedef, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım, kaynak verimliliği, sürdürülebilir su ve tarımın yanı sıra, iyileştirilmiş ormancılık uygulamaları ve kirlilik kontrolü önlemleri alanındaki çözümleri de kapsayacak şekilde sektörler arası çevresel dönüşümü ilerletmektedir.

Çevresel Girişimciliğin başlatıldığı 2007 yılından bu yana Bank of America, mevcut ve yeni ortaya çıkan temiz enerji, güç ve ulaşım sektörleri ile çevresel dönüşüm için önemli olan diğer sanayi sektörlerinde varlık bazlı borçlanma ve vergi sermayeli yatırım ve sermaye artış faaliyetlerini genişletmesi dahil olmak üzere düşük karbonlu, sürdürülebilir iş faaliyetlerine 200 milyar dolardan fazla destek sağladı. Bugün yapılan açıklama, şirketin yakın zamanda duyurduğu, 2050 öncesi net sıfır hedefini sürdürmektedir.

Sürdürülebilir finansmanda inovasyon ve gelişimde öncü

Finucane ve Montag'ın eş başkanları olduğu şirketin Sürdürülebilir Piyasalar Komitesi, çeşitli iş kollarıyla iş birliği yaparak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyici yenilikçi finansman çözümleri sağlıyor.

En fazla Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik tahvili ihraç eden kuruluşlardan biri: Bank of America.

2020 yılında koronavirüsünün yol açtığı sağlık krizinin ön saflarında mücadele edenlere destek sağlamak amacıyla 1 milyar dolarlık kurumsal sosyal etki tahvili ve ırk eşitliği, ekonomik fırsat ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik olarak türünün tek örneği olan 2 milyar dolarlık eşit ilerleme sürdürülebilirlik tahvili ihraç etti. Şirket, 2013'ten bu yana 9,85 milyar dolar değerinde sekiz farklı Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik tahvili ihraç etti.

Küresel ESG sermaye piyasalarında ve ABD belediyelerince çıkarılan yeşil tahvillerde önde gelen yüklenicilerinden biri. Şirket, 2013'ten bu yana yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik tahvillerini içeren 400'den  fazla ESG temalı tahvil ihracı yoluyla 300 milyar dolardan fazla finansman sağlayarak, 225'i aşkın müşterisinin sürdürülebilir iş ihtiyaçlarını desteklemesine yardımcı oldu.

Şirketin yenilenebilir enerji vergi sermayesi portföyü 2020 yılı sonunda yaklaşık 10,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yatırımlar Amerika Birleşik Devleti'ndeki tüm kurulu yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesi toplamının yaklaşık yüzde 17'sinin (33 GW) oluşumuna ve gelişimine katkı sağladı.

Etiketler