Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Kaza yaşayan araç sahipleri değer kayıplarıyla karşılaşırken, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin emsal nitelikte karar verdi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Trafik kazalarında sonra maddi hasarları onarmak isteyen vatandaşlar mahkemeye başvurabiliyor. Kaza yapmış bir kişi, yüzde yüz kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine dava açtı. Dava yoluyla araçtaki değer kaybının karşılanması istendi. Kazazede, Asliye Ticaret Mahkemesine giderek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçtaki değer kaybının temerrüt tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalı kişiden istedi.

Bunun ardından mahkeme, bilirkişi raporuna istinaden davanın reddine karar verdi. Kararın kesinleşmesinden sonra Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Böylelikle dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne ulaştı ve emsal nitelikte karar verildi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar - Resim : 1

İkinci el araçlarda değer kaybı önleniyor

 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nden davaya ilişkin verilen kararda şu sözlere yer verildi:

"Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."