Anayasa Mahkemesi kararını verdi! KYK borcu olanlar dikkat

Anayasa Mahkemesi tarafından karar alındı. Alınan karar KYK borcu olanlara yönelik olmaktadır. İşte, detaylar…

Anayasa Mahkemesi kararını verdi! KYK borcu olanlar dikkat

Üniversite eğitimi görürken alınan öğrenim kredisi, okul bittikten sonra devlet tarafından tahsil edilmektedir. Ödeme yapmayan veya yapacak gücü olmayan kişiler için alınan karar herkesin dikkatini çekti. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar kapsamında alınan öğrenim kredisi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda tamamının peşin olarak tahsil edilmesine dair daha önce alınan kararı Anayasa aykırı bularak iptalini gerçekleştirdi.

Bugün Resmi Gazete tarafından alınan karar kapsamında yüksek öğrenim kredisi alan ve borcun taksitinin ödenmemesi sebebiyle tüm taksitlerin tahsiline yönelik yapılan düzenlemede ödeme emrinin iptali sebebiyle karar verildi. Antalya’da dava açan bir kişinin davasına Antalya 2. İdare Mahkemesi baktı. Davada alınan karar Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme de kararını vererek daha önce alınan kararı fes etti.

KYK borcu olanlara müjde!

Anayasa Mahkemesi kararını verdi! KYK borcu olanlar dikkat - Resim : 1

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararda maddi imkanı olmayan ve başarılı olan öğrencilerin öğrenimlerini devam ettirebilmesi için verilen desteğin daha sonra öğrencilerden alındığı vurgulandı. İptali istenen kuralın bu kredilerin birden fazla taksiti ödenmemesi durumunda tüm borcun muaccel hale gelmesini ve vade tarihini beklemeden tahsilinin düzenlendiğini anlatan kararda:

"6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vade tarihinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu yönüyle 6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından söz konusu müdahale aracı kullanılmazken, eğitimi destekleme yönünden sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız