2022 Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kapsayıcı, sürdürülebilir, istihdam odaklı ve gelir dağılımı adaletini gözeten, büyümenin tesis edilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması ilk sırada olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Bütçe ödeneklerinin, Orta Vadeli Program'da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş seneler harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçlarının göz önüne alınarak belirlendiği ifade edilen genel gerekçede, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program'da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve global piyasalardaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ifade edildi.

Umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kapsayıcı, sürdürülebilir, istihdam odaklı ve gelir dağılımı adaletini gözeten, büyümenin tesis edilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması ilk sırada olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Bütçe ödeneklerinin, Orta Vadeli Program'da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş seneler harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçlarının göz önüne alınarak belirlendiği ifade edilen genel gerekçede, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program'da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve global piyasalardaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ifade edildi.

Hedefler

Genel gerekçede, bütçenin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak şu amaçlar doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi:

*Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünü sürdürmek.

*Kamu yatırım, teşvik ve desteklerinin etkinliğini artırmak.

*Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak.

*Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek.

"Salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma kıymetli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için; kaliteli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, yoğun olarak yurt içerisinde tasarruflar ve direk olarak yabancı yatırımlar ile finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis etmek, bu kapsamda makroekonomik istikrarı koruyarak, özel sektöre de yön verecek şekilde ekonomi alanında şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak.''

Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını belirgin bir şekilde gerçekleştirmek ve refahın toplumumuzun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam etmek.

 

 

 

 

Etiketler